Squaredansklubben Seniorerna
 
  
 
Facebook
Mobil

 

SQUAREDANSKLUBBEN SENIORERNAS STYRELSE 2021

Ordförande:

Leila Lindström

Skebokvarnsvägen 265, 124 53 Bandhagen

070-718 46 94
lsal.lindstrom@gmail.com :

Sekreterare:

Kerstin Söderling,

Lyckovägen 6, 167 52 Bromma

0707 - 97 64 07
kerstin.soderling@telia.com

Kassör:

Inger Persson

Lumagatan 21,8tr. 120 63 Stockholm

0705-36 81 92
inger.persson.ip@gmail.com

Medlemssekreterare:

Hélène Ewing Ekdahl

Virvelvindsvägen 51, 167 67 Bromma,

0723-264205
heleneew@gmail.com

Kursverksamhet:

Naemi Hedlund

Axvägen 37

175 51 Järfälla

08-400 59 680, mobil 073-433 53 95
naemi.hedlund@gmail.com

Leila Lindström

Skebokvarnsvägen 265

124 53 Bandhagen

mobil 070-718 46 94
lsal.lindstrom@gmail.com

Eva Nordenskjöld

Anders Reimers väg 13

117 50 Stockholm

0723 - 09 31 59
eva_nordenskjold@hotmail.com

Dansverksamhet:

Lucy Källebring

Engelbrektsvägen 26b, 177 51 Järfälla

08-58016858,073 9327168
Lucykallebring@gmail.com

Eva Granat

Skebokvarnsvägen 265, 124 53 Bandhagen

070 771 65 16
evagranat@gmail.com

Klubbmästare

Anders Ekdahl

Virvelvindsvägen 51, 167 67 Bromma

070-689 69 66
anders.ekdahl@telia.com

Redaktör för medlemstidningen Square up:

Tommy Karlsson

Riksrådsvägen 32, 128 38 Skarpnäck

0707-7670420
c.tommy.karlsson@gmail.com

I redaktionen:

Stig Malmström Tacitusvägen 7, 168 56 Bromma,

08/87 82 23 070-6621860
stig.malmstrom@telia.com

Redaktör och ansvarig utgivare för hemsidan:

Naemi Hedlund 0734 335 395
naemi.hedlund@gmail.com

Plusgirokonton Medlemsavgifter, resor mm 27 07 37 – 0

Kursavgifter 57 80 73 – 9

Klubbens org.nr 80 24 05 – 7948

Facebook